Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2021 nhà trường và công đoàn tổ chức quyên góp ủng hộ mua thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn của ...